Obec Važec

Faktúra

realizované práce na stavbe "Brehové úpravy Važec - oporný múr "

Identifikácia

Číslo faktúry: 323/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: zmluva o dielo

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: STAVIA Slovensko, s.r.o.,

Adresa dodávateľa: J. Hanulu 1584/7-9, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 47197803

Predmet faktúry: realizované práce na stavbe "Brehové úpravy Važec - oporný múr "

Fakturovaná suma: 31161.11 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.09.2019

Dátum doručenia: 01.10.2019

Datum zverejnenia: 08.10.2019

Dokumenty