Obec Važec

Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
13.04.2017 Vypracovanie PD vrátane rozpočtu a výkazu výmeru v zmysle stavebného zákona SR pre stavbu "Miesna komunikácia Na Pastierskych II so zapracovaním úkonu inžinierskej siete plynofikácie.
78/2017
4900.00 € s DPH Obec Važec Ing.Ján Bobák, autorizovaný architekt 22.02.2017
15.02.2017 vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely územného a stavebného konania pre inžinierske siete : projekt vodovodu, splaškovej kanalizácie, prečerpávacaj stanice a výtlačného potrubia
676/2016/IlaA.
4950.00 € s DPH Obec Važec Ing.Ján Bobák, autorizovaný architekt 27.12.2016
02.11.2016 výstavba chodníka pre peších
343/2016
22433.57 € s DPH Obec Važec STAWEB, s.r.o., 08.09.2016
15.02.2016 spracovanie energetického auditu pred podaním a po realizácii aktivít projektu v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6
56/2016/IlaA
4500.00 € s DPH Obec Važec Doc. Ing. Jozef Jandačka, PhD., 29.01.2016
01.02.2016 spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre výzvu OPKZP-PO4-SC431-2015-6
47/2016/IlaA
7620.00 € s DPH Obec Važec Euro Dotácie a.s., 29.01.2016
13.01.2016 ručný výkop základových jám pre osadenie stĺpov, odvoz výkopovej zeminy do vzdialenosti 2 km, zabetónovanie stĺpika do roviny terénu s dodaním betónovej zmesi B10, konečná úprava terénu, dodanie a montáž smerových tabúľ
547/2015
13959.50 € s DPH Obec Važec ARDSYSTÉM, s.r.o., 02.10.2015
13.01.2016 ručný výkop základových jám pre osadenie dopravných značiek v počte 48 ks, odvoz výkopovej zeminy do vzdialenosti cca 2 km, zabetónovanie stĺpika do roviny terénu s dodaním betónovej zmesi B10, konečná úprava terénu, osadenie a montáž značiek
525/2015
2574.00 € s DPH Obec Važec Ľudovít Renko 24.09.2015
13.01.2016 Oprava výtlkov miestnych komunikácii tryskovou metódou v obci Važec v celkovom objeme 8 ton
561/2015
1680.00 € s DPH Obec Važec Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s.r.o., 13.10.2015
19.09.2013 realizácia stavby podľa vypracovanej dokumentácie
1
35889.40 € s DPH Obec Važec PETRUS s.r.o., 19.08.2013
Zobrazených všetkých 9.