Obec Važec

Obstaranie

energetický audit pre projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu Važec

Identifikácia

Číslo zákazky: 56/2016/IlaA

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov úspešného uchádača: Doc. Ing. Jozef Jandačka, PhD.,

Adresa úspešného uchádača: Kotešová 443

IČO úspešného uchádača: 44169736

Predmet zákazky: spracovanie energetického auditu pred podaním a po realizácii aktivít projektu v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Cena zákazky: 4500.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 29.01.2016

Datum zverejnenia: 15.02.2016

Dokumenty Pdf zápisnica z vyhodnotenia.PDF ( veľkosť: 203,8 KB, aktualizované: Pondelok 15. Február 2016 08:02 )