Obec Važec

Obstaranie

Miestna komunikácia na Pastierskych II

Identifikácia

Číslo zákazky: 676/2016/IlaA.

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov úspešného uchádača: Ing.Ján Bobák, autorizovaný architekt

Adresa úspešného uchádača: Podkonice 200

IČO úspešného uchádača: 14269571

Predmet zákazky: vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely územného a stavebného konania pre inžinierske siete : projekt vodovodu, splaškovej kanalizácie, prečerpávacaj stanice a výtlačného potrubia

Cena zákazky: 4950.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 27.12.2016

Datum zverejnenia: 15.02.2017

Dokumenty Pdf výzva.PDF ( veľkosť: 350,8 KB, aktualizované: Streda 15. Február 2017 08:00 )
Pdf zápisnica.PDF ( veľkosť: 284 KB, aktualizované: Streda 15. Február 2017 08:00 )