Obec Važec

Faktúra

zálohová platby spotreby plynu na odb. miestach OÚ, MKS, 1043 za 10/2019

Identifikácia

Číslo faktúry: 327/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: zmluva o poskytovaní služieb

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: zálohová platby spotreby plynu na odb. miestach OÚ, MKS, 1043 za 10/2019

Fakturovaná suma: 730.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.10.2019

Dátum doručenia: 02.10.2019

Datum zverejnenia: 08.10.2019

Dokumenty