Obec Važec

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
17.02.2020 práce vysokozdvižnou plošinou dňa 09.01.2020
016/2020
170.00 € s DPH Obec Važec Roman Straka 13.01.2020 29.01.2020
17.02.2020 predaudit účtovnej závierky obce Važec za rok 2019
017/2020
2040.00 € s DPH Obec Važec TPA, s.r.o., 24.01.2020 29.01.2020
17.02.2020 revízia komínových telies v objektoch vo vlastníctve obce Važec
018/2020
436.00 € s DPH Obec Važec Stanislav Šimunka 22.01.2020 29.01.2020
17.02.2020 migrácia dát, doplnenie daňovníkov do ActiveRegistratúry
019/2020
120.00 € s DPH Obec Važec Lomtec.com, a.s., 28.01.2020 29.01.2020
17.02.2020 následný monitoring pre zákazku "Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy OcÚ Važec "
020/2020
600.00 € s DPH Obec Važec EuroDotácie, a.s., 31.01.2020 03.02.2020
17.02.2020 tonery do tlačiarní
021/2020
96.30 € s DPH Obec Važec Milan Šandor PCS 28.01.2020 03.02.2020
17.02.2020 vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt " Prechod pre peších a riešenie spomalenia dopravy v križovatke Štefana Rysuľu a doplnenie trvalého dopravného značenia v km 579278-580944 cesty I/18
022/2020
1680.00 € s DPH Obec Važec PROX-inž. a proj. činnosť 05.02.2020 06.02.2020
17.02.2020 poplatky za telekomunikačné služby za 02/2020
023/2020
48.26 € s DPH Obec Važec Slovak Telekom, a.s. 01.02.2020 06.02.2020
17.02.2020 platba za používanie portálu Sloveskej komory exekútorov
024/2020
50.00 € s DPH Obec Važec Slovenská komora exekútorov 30.01.2020 06.02.2020
17.02.2020 zálohová platba spotreby plynu na odberných miestach za 02/2020 : OcÚ, MKS, 1043
025/2020
1296.00 € s DPH Obec Važec SPP, a.s. 01.02.2020 06.02.2020
17.02.2020 zálohová platba spotreby plynu na odbernom mieste za 02/2020 v polyfunkčnom dome
026/2020
129.00 € s DPH Obec Važec SPP, a.s. 01.02.2020 06.02.2020
17.02.2020 zálohová platba spotreby plynu na odbernom mieste za 02/2020 v bytovom dome 1041
027/2020
128.00 € s DPH Obec Važec SPP, a.s. 01.02.2020 06.02.2020
17.02.2020 dekontaminácia chladiaceho zariadenia Domu smútku
028/2020
140.00 € s DPH Obec Važec PETINA Ingrid Lineková 03.02.2020 06.02.2020
17.02.2020 výkon stavebného a technického dozora na stavbe " Chodník ul. Hlavná"
029/2020
1800.00 € s DPH Obec Važec PROX-inž. a proj. činnosť 28.01.2020 06.02.2020
17.02.2020 údržba a správa informačného systému 01/2020 + práce nad zmluvne dohodnutý čas
031/2020
178.25 € s DPH Obec Važec Milan Šandor PCS 31.01.2020 06.02.2020
Zobrazených 16 - 30 z celkových 3629.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 241 242