Obec Važec

Objednávka

vypracovanie registratúrneho poriadku, správu registratúry a vyraďovacie konania registratúrnych záznamov obce Važec

Identifikácia

Číslo objednávky: 091/OB/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 00315842

Názov dodávateľa: Archív Tatry, s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36317815

Predmet objednávky: vypracovanie registratúrneho poriadku, správu registratúry a vyraďovacie konania registratúrnych záznamov obce Važec

Cena objednávky: 3500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Milan Lištiak ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 15.07.2019

Datum zverejnenia: 15.07.2019

Dokumenty