Obec Važec

Objednávka

realizáciu verejného obstarávania na zákazku „ Brehové úpravy Važeckého potoka „ v zmysle cenovej ponuky

Identifikácia

Číslo objednávky: 097/OB/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 00315842

Názov dodávateľa: RV ACQUISTITION, s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Kvetná 64, Levice

IČO dodávateľa: 48045993

Predmet objednávky: realizáciu verejného obstarávania na zákazku „ Brehové úpravy Važeckého potoka „ v zmysle cenovej ponuky

Cena objednávky: 840.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Milan Lištiak ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 26.07.2019

Datum zverejnenia: 26.07.2019

Dokumenty