Obec Važec

Objednávka

pracovný materiál na odvodnenie a opravu parkovacej plochy pred nájomnými bytovými domami

Identifikácia

Číslo objednávky: 100/OB/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 00315842

Názov dodávateľa: Ing. Rudolf Škovira - TATRAGAS

Adresa dodávateľa: Jesenského 8, Svit

IČO dodávateľa: 17119821

Predmet objednávky: pracovný materiál na odvodnenie a opravu parkovacej plochy pred nájomnými bytovými domami

Cena objednávky: 600.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Milan Lištiak ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 05.08.2019

Datum zverejnenia: 07.08.2019

Dokumenty