Obec Važec

Objednávka

výkopové práce pri odstraňovaní poruchy na kanalizácii pri budove obecného úradu

Identifikácia

Číslo objednávky: 123/OB/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 00315842

Názov dodávateľa: Tomáš Ilavský

Adresa dodávateľa: Školská 1040, Važec

IČO dodávateľa: 45636036

Predmet objednávky: výkopové práce pri odstraňovaní poruchy na kanalizácii pri budove obecného úradu

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Milan Lištiak ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 18.09.2019

Datum zverejnenia: 23.09.2019

Dokumenty