Obec Važec

Objednávka

oprava miestnych komunikácií na základe rámcovej dohody 03-403-2019

Identifikácia

Číslo objednávky: 125/OB/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 00315842

Názov dodávateľa: SLOVKOREKT, spol. s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Jesenná 1, Prešov

IČO dodávateľa: 36498980

Predmet objednávky: oprava miestnych komunikácií na základe rámcovej dohody 03-403-2019

Cena objednávky: 3600.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Milan Lištiak ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 24.09.2019

Datum zverejnenia: 25.09.2019

Dokumenty