Obec Važec

Objednávka

darčeky pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Identifikácia

Číslo objednávky: 128/OB/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 00315842

Názov dodávateľa: LIM PO, s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Jesenná 1, Prešov

IČO dodávateľa: 36498980

Predmet objednávky: darčeky pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Cena objednávky: 850.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Milan Lištiak ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 04.10.2019

Datum zverejnenia: 07.10.2019

Dokumenty