Obec Važec

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 00315842

Názov dodávateľa: Obec Važec

Adresa dodávateľa: Na Harte 19, Važec

IČO dodávateľa: 00315842

Predmet zmluvy: príprava občerstvenia na akciu 75.rokov SNP, Vatra zvrchovanosti - 100 porcií

Zmluvná cena: 100.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.09.2019

Datum zverejnenia: 12.09.2019

Dokumenty Pdf Feriancová.pdf ( veľkosť: 118,3 KB, aktualizované: Štvrtok 12. September 2019 08:06 )