Obec Važec

Zmluva

zmluva o dodávke plynu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 00315842

Názov dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet zmluvy: zmena odberateľa na odb. mieste K Jaskyni 1032/2/B

Zmluvná cena: 20.00 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.09.2019

Datum zverejnenia: 20.09.2019

Dokumenty Pdf zmluva.PDF ( veľkosť: 1,8 MB, aktualizované: Piatok 20. September 2019 07:58 )