Obec Važec

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na podporu športu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 00315842

Názov dodávateľa: Úrad vlády SR

Adresa dodávateľa: Námestie slobody 1, Bratislava

IČO dodávateľa: 00151513

Predmet zmluvy: oprava jestvujúcej drevenej podlahy v telocvični základnej školy

Zmluvná cena: 11000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.08.2019

Datum zverejnenia: 23.09.2019

Dokumenty Pdf dotácia.PDF ( veľkosť: 2,8 MB, aktualizované: Pondelok 23. September 2019 15:09 )