Obec Važec

Zmluva

k zmluve o dielo č.01/2018

Identifikácia

Číslo zmluvy: dodatok č.2

Názov objednávateľa: Obec Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 00315842

Názov dodávateľa: Ľudovít Renko

Adresa dodávateľa: Široká 893, Važec

IČO dodávateľa: 35164565

Predmet zmluvy: predĺženie chodníka ul. Hlavná po s.č. 509

Zmluvná cena: 10407.21 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.10.2019

Datum zverejnenia: 10.10.2019

Dokumenty Pdf dodatok č.2.PDF ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Štvrtok 10. Október 2019 08:52 )