Obec Važec

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
11.06.2013 vyúčtovanie a fakturácia elektronickou faktúrou
0.00 € s DPH Obec Važec MADE spol.s.r.o., 29.05.2013
06.06.2013 poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Važec za mesiace 01-12/2013 - zmluvná cena na 1 osobu
1/2013
45.00 € s DPH Obec Važec Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Sp. Podhradie 20.05.2013
06.06.2013 Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo Važci podľa projektovej dokumentácie a v súlade s cenovou ponukou
ZoD 15/2013-03
45586.61 € s DPH Obec Važec Inžinierske stavby a.s., 04.06.2013
06.06.2013 poskytnutie finančnej dotácie v zmysle uznesenia OZ 172/2012
2/2013
2000.00 € s DPH Športový klub Kriváň-občianske združenie Obec Važec 20.03.2013
06.06.2013 vystúpenie v kultúrnom programe " Jar vo Važci"
141.90 € s DPH Ing. Pavol Šimunka Obec Važec 17.05.2013
23.05.2013 zabezpečenie overenia účtovníctva a účtovnej závierky
950.00 € s DPH Obec Važec TPA, s.r.o., 22.05.2013
23.05.2013 zabezpečenie overenia konsolidovanej účtovnej závierky
950.00 € s DPH Obec Važec TPA, s.r.o., 22.05.2013
15.05.2013 spolupráca pri realizácii expozícií a výstav v objektoch Galérie Jána Hálu
0.00 € s DPH Obec Važec Lipt.galéria P.M.Bohúňa LM 14.05.2013
13.05.2013 poskytnutie právnej pomoci advokátom
1692.00 € s DPH Obec Važec doc.JUDr. Jozef Sotolař, PhD. 26.04.2013
30.04.2013 pozemok o výmere 14m2 - zasatavané plochy a nádvoria LV 6753 - p.č. 552/2
46.48 € s DPH Tomáš Bartko Obec Važec 25.04.2013
22.04.2013 úprava zmluvného vzťahu za účelom zvýšenia prehľadnosti a zrozumiteľnosti práv a povinností zmluvných strán
k 083/2011-IZ-5.0/V
0.00 € s DPH Obec Važec FSR SR 19.04.2013
22.04.2013 predaj pozemku " trvalé trávne porasty " o výmere 48 m2
159.36 € s DPH PD Važec Obec Važec 17.04.2013
18.04.2013 k zmluve o nájme nebytových priestorov " Cukráreň Fantázia "
20.75 € s DPH Miroslav Ilavský Obec Važec 17.04.2013
11.03.2013 zmena paušálu
36.00 € s DPH Obec Važec Orange Slovensko a.s., 20.12.2012
11.03.2013 zmena paušálu
36.00 € s DPH Obec Važec Orange Slovensko a.s., 20.12.2012
Zobrazených 961 - 975 z celkových 1068.
1 2 61 62 63 65 67 68 69 70 71 72